חוות דעת מנומקת וחתומה ע"י רואה חשבון

 
 
 • הנחות יסוד לביצוע החישוב

  .

 • פסקה מפורטת לכל רכיב שכר כולל אופן החישוב

  .

 • טבלה מסכמת

  .

 • ליווי ומתן הסברים לגבי אופן החישוב

  .