שירות בודק שכר לחברות כח אדם/קבלן

 
 
שירות בודק שכר לחברות כח אדם או קבלן | Paycheck - מומחים לבדיקות שכר
 • בדיקה תקופתית

  בהתאם לתקנות והחוק להגברת האכיפה בדיני עבודה

 • בדיקה מדגמית

  של העובדים בהתאם לדרישות

 • ביצוע הבדיקה

  ע"י רואי חשבון מנוסים שבדקו עשרות אלפי תלושי שכר

 • בסיום הבדיקה

  קבלת דוח מפורט בפורמט של משרד הכלכלה