גיוס וליווי אנשי מקצוע

 
 
גיוס וליווי אנשי מקצוע; מנהלי חשבונות וחשבי שכר | Paycheck - מומחים לבדיקות שכר
 • גיוס של מנהלי חשבונות וחשבי שכר

  בהתאם להגדרת תפקיד וצרכי הארגון

 • ליווי מקצועי שוטף

  תכניות עבודה חודשיות ומענה לצוות

 • מיפוי והגדרת בעלי תפקידים

  במחלקת חשבות שכר והנהלת חשבונות

 • תכנון תקציב מתאים

  תקנים, עלויות כ"א, תוכנות והשתלמויות מקצועיות

 • בחירת תוכנות

  סיוע בבחירת תוכנות הנהלת חשבון ושכר בהתאם לאפיון צרכים