בקרת מערך השכר בחברות

 
 

השכר מהווה חלק משמעותי מהוצאות החברה.
באמצעות בקרה חיצונית, ניתן להתייעל בתחום זה ולהפחית את עלויות השכר.
הבקרה מבוצעת ע"י רואי חשבון מנוסים בתחום.

בקרת מערך השכר בחברות, בקרה חיצונית למערך השכר | Paycheck - מומחים לבדיקות שכר
 • קליטת עובד חדש

  הסכמי העסקה, הודעה לעובד וטופס 101

 • תלושי שכר ודוחות נוכחות

  בדיקה מדגמית לתלושי שכר ודוחות נוכחות, על כל מרכיביהם.

 • תשלומים לעובדים

  התאמות בכרטיסי עובדים, מקדמות,הלוואות ועוד

 • תשלומים לפנסיה / ביטוח מנהלים

  בדיקת שכר הבסיס, אחוזי הפרשה ומועד התחלה

 • דוחות ניהוליים

  בחינת הוצאות השכר והצעת דרכים להתייעלות וחסכון