בדיקת פיצויי פיטורים לשכירים

איזה שכר משמש כבסיס לתשלום פיצויי פיטורים?

התשובה לכך משתנה מעובד לעובד בהתאם להסכם העסקתו ולהפרשות שלו לביטוח מנהלים או קרן פנסיה

רכיבי שכר לצורך חישוב פיצויי פיטורים

רכיבי השכר על בסיסם משולמים פיצוי הפיטורים הינם: שכר הבסיס,חופשה,מחלה,דמי חגים, רכיבי שכר קבועים,עמלות ועוד

מה הותק לצורך חישוב פיצוי פיטורים?

הותק הינו תקופת ההעסקה מהתחלה ועד הסיום לרבות שמירת הריון, חופשת לידה, מילואים , לעיתים חלק מחל"ת ועוד. במידה והיתה הפסקה במהלך יחסי העבודה יתכן ועדיין ניתן להכיר גם בתקופת העבודה הראשונה לצורך חישוב פיצויי הפיטורים

הפרשות לפיצויי פיטורים לקרן פנסיה

על פי צו ההרחבה לפנסיית חובה - חובה על המעסיק להפריש לפיצויי פיטורים. החל משנת 2008 החלו בהפקדות אלו באחוזים נמוכים שעלו עד ל6% מהשכר המבוטח. ישנם מעסיקים שמפרישים 8.33%.
בעת תשלום פיצויי הפיטורים ילקחו בחשבון סכומים אלו.

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

מי שחתום על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים זכאי לפיצויי הפיטורים גם מי שהתפטר מעבודתו ומאידך המעסיק לא ידרש להשלמת פיצויי פיטורים במקרה של פיטורי העובד. מי שמופרש לו לקרן פנסיה בהתאם לצו ההרחבה, סעיף 14 חל אוטומטית

בקרת הפקדות לקרן הפנסיה

יש לוודא כי כל ההפרשות לפיצויי פיטורים אכן נרשמו בקרן הפנסיה כהפקדה לפיצויי פיטורים

חישוב פיצוי פיטורים - אז כמה מגיע לי? שורה תחתונה!

לאחר שבדקנו מה השכר לפיצויים ואילו רכיבים נכללים בחישוב, חתום על סעיף 14 או לא, כמה הופרש ....עכשיו אפשר לדעת במדוייק כמה המעסיק צריך עוד לשלם

בדיקת פיצויי פיטורים
סגירת תפריט
אשמח לענות על כל שאלה
לשליחה בוואטסאפ