שירות בודק שכר לחברות כח אדם/קבלן

 
 
שירות בודק שכר לחברות כח אדם או קבלן | Paycheck - מומחים לבדיקות שכר
 • בדיקה תקופתית

  בהתאם לתקנות והחוק להגברת האכיפה בדיני עבודה

 • בדיקה מדגמית

  של העובדים בהתאם לדרישות

 • ביצוע הבדיקה

  ע"י רואי חשבון מנוסים שבדקו עשרות אלפי תלושי שכר

 • בסיום הבדיקה

  קבלת דוח מפורט בפורמט של משרד הכלכלה

Posted in מעסיקים | Leave a comment

בקרת מערך השכר בחברות

 
 

השכר מהווה חלק משמעותי מהוצאות החברה.
באמצעות בקרה חיצונית, ניתן להתייעל בתחום זה ולהפחית את עלויות השכר.
הבקרה מבוצעת ע"י רואי חשבון מנוסים בתחום.

בקרת מערך השכר בחברות, בקרה חיצונית למערך השכר | Paycheck - מומחים לבדיקות שכר
 • קליטת עובד חדש

  הסכמי העסקה, הודעה לעובד וטופס 101

 • תלושי שכר ודוחות נוכחות

  בדיקה מדגמית לתלושי שכר ודוחות נוכחות, על כל מרכיביהם.

 • תשלומים לעובדים

  התאמות בכרטיסי עובדים, מקדמות,הלוואות ועוד

 • תשלומים לפנסיה / ביטוח מנהלים

  בדיקת שכר הבסיס, אחוזי הפרשה ומועד התחלה

 • דוחות ניהוליים

  בחינת הוצאות השכר והצעת דרכים להתייעלות וחסכון

Posted in מעסיקים | Tagged | Leave a comment

גישור מחלוקות בנושא שכר מול עובדים ועובדים לשעבר

 
 
גישור מחלוקות בנושא שכר מול עובדים ועובדים לשעבר | Paycheck - מומחים לבדיקות שכר
 • בדיקה נייטרלית

  של דרישות העובד והכנת חוות דעת מנומקת חתומה ע"י רואה חשבון

 • ניהול משא ומתן

  מול העובד/עורך דינו על מנת להמנע מלהגיע לדיון בבית דין לעבודה

Posted in מעסיקים | Tagged , | Leave a comment

גיוס וליווי אנשי מקצוע

 
 
גיוס וליווי אנשי מקצוע; מנהלי חשבונות וחשבי שכר | Paycheck - מומחים לבדיקות שכר
 • גיוס של מנהלי חשבונות וחשבי שכר

  בהתאם להגדרת תפקיד וצרכי הארגון

 • ליווי מקצועי שוטף

  תכניות עבודה חודשיות ומענה לצוות

 • מיפוי והגדרת בעלי תפקידים

  במחלקת חשבות שכר והנהלת חשבונות

 • תכנון תקציב מתאים

  תקנים, עלויות כ"א, תוכנות והשתלמויות מקצועיות

 • בחירת תוכנות

  סיוע בבחירת תוכנות הנהלת חשבון ושכר בהתאם לאפיון צרכים

Posted in מעסיקים | Leave a comment