בקרת מערך השכר בחברות

השכר מהווה חלק משמעותי מהוצאות החברה.
באמצעות בקרה חיצונית, ניתן להתייעל בתחום זה ולהפחית את עלויות השכר.
הבקרה מבוצעת ע"י רואי חשבון מנוסים בתחום.

נוהל קליטת עובד חדש

הסכמי העסקה, הודעה לעובד וטופס 101

תלושי שכר ודוחות נוכחות

בדיקת תלושי השכר וקבלת דוח ליקויים והמלצות לשיפור

תשלומים לעובדים

התאמות בכרטיסי עובדים, מקדמות,הלוואות ועוד

תשלומים לפנסיה / ביטוח מנהלים

בדיקת הפרשות ע"פ חוק, קליטת התשלומים הקרנות הפנסיה

דוחות ניהוליים

הכנת תשתית לדוחות ניהוליים חודשיים המאפשרים בקרה על השכר

בין לקוחותינו

סגירת תפריט